Vyrob si svoju ozdobu

Aj cez túžbu skrášliť sa je možné spoznávať dejiny. Druhé podujatie projektu Priblížme si históriu prácou vlastných rúk, podporeného Ministerstvom kultúry SR, sa v Archeoparku Živá archeológia Hanušovce n. T. tešilo pozornosti stoviek návštevníkov  v piatok 19. 8. 2018.  Po júlovej "chutnej" lekcii z pravekých a včasnostredovekých dejín, kedy sa varili všelijaké pradávne dobroty,  zrealizovali múzejníci "parádivú" hodinu dejepisu. Ozdoby z kameňa, kosti, žaluďov, kože,  vlny, kovu i skla boli ako z ozajstného pravekého salónu krásy. Ako výrobné dielne sa využívali aj nové pracovné prístrešky postavené v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" (Interreg V A, PL-SK 2014-2020). Podujatiu, ktoré  je venované prioritne marginalizovaným skupinám,  opäť prialo počasie a bolo tak príjemným začiatkom letného víkendu aj pre širokú verejnosť.

X