VYHONOVA DIERA

V zimnom období sa u netopierov vyvinula zvláštna adaptácia – hibernácia, čiže zimný spánok. V jesennom období intenzívne lovia potravu a vytvárajú si zásoby tuku, ktorý im umožnia prežiť zimné obdobie. Od polovice novembra sa presúvajú do podzemných priestorov jaskýň, starých baní alebo pivníc, kde prečkajú nepriaznivé obdobie zimy v stabilných mikroklimatických podmienkach. Niektoré druhy pri tom prekonávajú vzdialenosti väčšie ako 250 km. Visiac na stenách alebo zalezené v rôznych štrbinách upadnú do telesnej strnulosti so spomalenými životnými procesmi, do tzv. hibernácie. Kolónie netopierov sa s obdivuhodnou presnosťou vracajú na rovnaké miesta, kde zimovali aj po predchádzajúce roky. Počas hibernácie sa u netopierov telesná teplota znižuje na teplotu prostredia v ktorom sa nachádzajú. Môže dosahovať hodnoty 1 – 10 °C. Jednotlivé druhy potrebujú na zimný spánok rozličné teploty. Pri hlbokej letargií sa spomaľuje srdcová činnosť na 4 tepy za minútu, a dýchanie na 5 – 20 vdychov a výdychov za minútu, oproti 300 – 400 pri aktivite. Jedným z mála zimovísk netopierov v okrese Vranov nad Topľou je Vyhonova diera. Je to stará pivnica nad obcou Zámutov. Má dĺžku 120 m. V minulosti mala dva vchody, dnes je jeden zasypaný. Chodby majú polkruhový tvar s rozmermi 4 x 2 m. Zatiaľ nie je známe kto a kedy pivnicu vykopal. Možno súvisia s vinicami, ktoré boli v minulosti založené na upätí Železnej. Pravidelné zimné sčítanie netopierov sa tu robí od roku 1993. Zatiaľ tu bolo zistené zimovanie 8 druhov netopierov. Najvyšší počet bol 162 jedincov podkovára malého 19.10.2005. Pri sčítaní 25.1.2024 v pivnici hibernovalo 48 podkovárov malých, 4 podkováre veľké, 2 uchane čierne a jeden ucháč svetlý, čo je najvyšší počet netopierov za posledné roky.

Text a foto: Peter Pjenčák, Krajské múzeum - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou

X