Vstavač bledý

Pri terénnom výskume v Beskydskom predhorí sme narazili na zaujímavú lokalitu s teplomilnou kvetenou severne od obce Skrabské. Potvrdený tu bol výskyt vzácnych chránených druhov vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač purpurový) Orchis purpurea, prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), prilbovka biela (Cephalanthera alba). Významný je výskyt druhu vstavač bledý (Orchis pallens) v počte 13 kusov. Túto orchideu sme našli v roku 1997 v chránenom území Petkovský potok v počte 1 kus a jej výskyt bol potvrdený v roku 2005 počas turistickej vychádzky KST Krokus. V posledných rokoch bol výskyt tohto druhu na území okresu Vranov nad Topľou veľmi otázny. Z ďalších významných druhov sa tu vyskytujú: ľan žltý (Linum flavum), drieň obyčajný (Cornus mas).

X