Vstavač bázový

V prírode nám začali kvitnúť orchidey. Ako jeden z prvých vstavačov každoročne kvitne vstavač bazový (Dactylorhiza sambucina). Druh je svetlomilný, ale môžeme ho nájsť aj na slabo zatienených miestach na podhorských a horských lúkach. Je prevažne európskym druhom, na severe rastie po južnú Škandináviu, na východe vyznieva na Kaukaze. U nás rastie vo vyšších polohách Slanských vrchov. Zastavili sme sa tam včera cestou zo Sigordu a našli sme 5 kvitnúcich jedincov.

X