VŠETKY ŽIDOVSKÉ KNIHY SA MUSELI SPÁLIŤ

10. máj 1933 sa do svetovej histórie zapísal aj verejným pálením kníh židovských autorov, ktorých neuznával nacistický režim v Nemecku. Pri tejto príležitosti sme pre Vás vybrali jednu zo židovských kníh, ktoré sa u nás v múzeu nachádzajú.Kniha s názvom Die Pessach-Haggadah bola vydaná vo Viedni v roku 1929. Je napísaná dvojjazyčne - nemecky a hebrejsky - pričom čitateľ pri jej čítaní zachováva hebrejskú postupnosť čítania, čiže kniha je písaná z nášho pohľadu zozadu. Kniha je ilustrovaná a nachádzajú sa v nej informácie k židovskému sviatku Pesach, čiže Sviatku nekvasených chlebov. Kniha obsahuje popri známych informáciách a príbehoch z Tóry tiež popisy a usmernenia k sláveniu sviatku, ako je samotný priebeh osláv a s nimi súvisiace povolené pokrmy, zákazy kysnutého jedla, či obsah sedrového stola a pod.

X