Vojenstvo v časoch Rakúsko-Uhorska

4.6.2018 sa verejnosti predstavila výstava "Vojenstvo v časoch Rakúsko-Uhorska", realizovaná v spolupráci miest Stropkov a Rzeszów a Krajského múzea v Prešove. Predstavuje militária, fotografie, uniformy, vyznamenania, predmety osobnej potreby vojakov 1. svetovej vojny a i. Exponáty pochádzajú zo súkromných zbierok a zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove - Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce n.T.

Výstavu v Kaštieli Stropkov si návštevníci môžu prezrieť do konca júla 2018.

X