VJAČESLAV O. PRICHOĎKO

V. O. Prichoďko sa narodil 13. januára 1940 v meste Zolotonoša v Čerkaskej oblasti na Ukrajine. Po 6 rokoch sa s rodičmi odsťahoval do Užhorodu, ktorý sa stal mestom jeho života a tvorby. Spolu s otcom často cestoval po Zakarpatskom regióne, ktorý zásadne ovplyvnil jeho umeleckú tvorbu.

Jeho diela sú jasným a výnimočným fenoménom zakarpatskej maliarskej školy 2. pol. 20. stor. a začiatku 21. stor. S poznatkami modernizmu ho oboznámil Fedor Fedorovič Manajlo, absolvent Vysokej školy výtvarného umenia v Prahe a autor karpatských krajiniek, monumentálnych epických kompozícií, zátiší a pod. Karpaty sa tak stali živnou pôdou výtvarných vízií mladého Prichoďka. Typickou a neprehliadnuteľnou črtou umelcovho výtvarného štýlu je výrazná mnoho-vrstevnatosť farieb, ktoré sú maľované širokými ťahmi tak, že pri kombinácii s farebnými odtieňmi vypĺňajú celkový priestor a vedú k jednote videného „abstraktného“ poznania.

Výstava predstavuje výber jeho výtvarnej tvorby, pochádzajúci zo súkromných zbierok, ktorá bude sprístupnená od 17.7. až do 14.9. 2023 v Rákociho paláci na Hlavnej 86 v Prešove.

X