Vianočné podujatie v múzeu

Už tradične sa v predvianočnom období koná v Kaštieli Hanušovce prezentácia rôznych vianočných dekorácií, pečú sa oblátky, znejú koledy... Ani tohto roku sme  na tradičné podujatie nezabudli.  Uskutočnilo sa 10.12.2017.

Malý predvianočný jarmok  vianočných ozdôb  sprevádzalo 59. popoludnie pri svetielku s témou starobylých tradícií,  nazvané Od Lucie do Vianoc. V programe sa predstavili talentovaní žiaci miestnej ZUŠ v sprievode ich pedagógov.  Príjemné popoludnie zakončila prednáška Ing. Samuela Brussa  na tému Dessewffyovci - zabudnutý rod. Návštevníci si zároveň mohli pozrieť výstavu portrétov a fotografií príslušníkov tohto rodu.

X