Veľký kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou dostane nový vzhľad

Sídlo organizačnej jednotky Krajského múzea v Prešove - Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou dostane v najbližších mesiacoch  nový vzhľad: vymenia sa poškodené okná, zamurujú sa dve arkádové okná na poschodí a vytvoria sa obdĺžnikové okná, aké poznáme z historických fotografií a zrekonštruuje sa fasáda vrátane bohatej štukovej výzdoby.  Aj keď prítomnosť stavbárov nie je ničím príjemným, tešíme sa, že jeden z najkrajších barokových objektov profánnej architektúry v Prešovskom kraji po vyše 42 rokoch od poslednej rekonštrukcie získa vďaka dotácii od zriaďovateľa - PSK - novú šancu na ďalšie pretrvanie  do budúcnosti.

 

X