VEĽKONOČNÉ KRASLICE

V Kaštieli Stropkov bola dňa 8. marca 2024 sprístupnená výstava veľkonočných kraslíc. Kraslice sú jedným z najvýznamnejších dokladov tradičného ľudového umenia. Zdobenie vajíčok je javom úzko späté so starými ľudovými obradmi v čase jarnej rovnodennosti. Vzorové motívy na krasliciach mali ochranný význam a priniesť prosperitu. Okrem krásy vzoru netreba zabudnúť na ďalšiu funkciu a tou je vyjadrenie lásky a úcty medzi darcom a obdarovaným. Kraslice sú dodnes darom z lásky deťom i medzi dospievajúcou mládežou. Dodnes pretrvala umelecká a technická hodnota kraslíc. Výstava prezentuje kraslice z fondu Krajského múzea v Prešove (Prešov/ Hanušovce nad Topľou). Zároveň ponúka priestor na prezentáciu kraslíc zo súkromného sektoru, kde by mali byť zastúpené hlavne kraslice zo Stropkova.

X