VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Kresťania v tento deň slávia zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a je to najväčší sviatok cirkevného roka. Tento deň ukončuje 40- dňový pôst. Veľkonočná nedeľa sa spája aj so svätením pripravených veľkonočných jedál v chrámoch.

X