VÄZNENÝ ZAKLADATEĽ SLOVENSKÉHO ROZHLASU V PREŠOVE

Anton Prídavok je dodnes považovaný za jednu z najvýraznejších osobností východného Slovenska. V období medzi dvoma svetovými vojnami bol básnikom, prozaikom, dramatikom, publicistom, kultúrno-osvetovým a rozhlasovým pracovníkom.
Narodil sa v Kežmarku, štúdiá absolvoval s Spišskej Novej Vsi, Maďarsku a Prešove.
Tu sa veľkou mierou pričinil o rozvoj divadelného života. Založil divadelný krúžok „Záborský“, v ktorom bol režisérom a dramaturgom. Patril k prvým priekopníkom, ktorí položili základy rozhlasového života na východnom Slovensku. V rokoch 1932 – 1938 pôsobil v literárno-dramatickom oddelení košického rozhlasu – Radiojournale a po okupácii južného Slovenska horthyovským Maďarskom odišiel do Prešova, kde ako riaditeľ vybudoval novú pobočku Slovenského rozhlasu. Po vypuknutí Slovenského národného povstania odchádza na povstalecké územie a dáva tajný príkaz na premiestnenie technickej aparatúry a rozhlasového archívu prešovskej pobočky do Banskej Bystrice. Za aktívne ilegálne vysielanie v Banskej Bystrici bol v januári 1945 zatknutý nemeckým gestapom. Na následky fašistického týrania vo väzení a prežitých útrap, zomrel tri dni po skončení vojny, 12. mája 1945 v ružomberskej nemocnici.

X