Vajdovská obradná reťaz

Vajdovskú obradná reťaz patrila vajdovi z Rožkovian (okres Sabinov).

Slúžila ako znak hodnosti a moci reprezentanta komunity olašských Rómov. Úlohou šperku bolo ochrániť nositeľa od chorôb.

Samotná reťaz sa skladá z niekoľkých častí, strieborných retiazok, medailónov, starých mincí a medaile, ktorá je osadená v strede.
Strieborná medaila je razená o priemere 40 mm. Na lícnej strane je vyrazený portrét posledného rakúskeho cisára Karola I. s nápisom: 👑 CAROLUS D.G. IMP. AVST. REX BOH. ETC. ET REX APOST. HVNG. 👑(Karol z Božej milosti cisár rakúsky, kráľ český atd. a apoštolský kráľ uhorský). Rubová strana nesie vo svojom stredu nápis: FORTITUDINI (Statočnosť).

Celá reťaz je zložená zo štyroch strieborných retiazok, hrubšej zhotovenej z oválnych plochých a mierne prehnutých ohnívok a uzatváracej spony, ktorá ich spája s tenšími retiazkami.

X