V PAMÄTI NAPÍSANÉ

Prešovský samosprávny kraj, Mestské kultúrne stredisko Sabinov, mesto Sabinov a Krajské múzeum v Prešove vás s radosťou pozýva na vernisáž výstavy pod patronátom odbornej kurately Krajského múzea v Prešove s názvom: V PAMÄTI NAPÍSANÉ.

Výstava je prezentáciou odbornej a výskumnej práce zamestnancov Krajského múzea v Prešove. Novoobjavené listiny prezentujúce evanjelickú komunitu v minulosti Sabinova budú sprístupnené po prvýkrát!

Rovnako jedinečná je aj možnosť spoznať obsah historickej farskej knižnice a skrze ňu čiastočne odhaliť dejinné spletitosti etablovania katolíckej farnosti v Sabinove v období 17. a 18. storočia.

Recenzentom výstavy, ktorej autorom je kolektív pracovníkov Krajského múzea v Prešove v spolupráci s pracovníkmi Mestského kultúrneho strediska Sabinov je PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

Vernisáž k výstave sa uskutoční 14. júna o 10:00 v expozícii múzea na Námestí slobody 62 v Sabinove.

X