Unikátna knižnica v Jasove

12.8.2021 sa uskutočnilo v Krajskom múzeu v Prešove podujatie z cyklu Čaj o piatej u Rákociho na tému Unikátna knižnica v Jasove. Prednášala Mgr. Veronika Timuľáková.

X