Umenie okamihu - 10. Potulky dejinami v Kaštieli Stropkov

Mestečko Stropkov má zaujímavý kultúrny život vo viacerých smeroch. Jedným z nich je výtvarné umenie a  fotografia. V tejto oblasti zaznamenali Stropkovčania mnohé veľmi významné úspechy. V prostredí končiacej sa výstavy Mária, Matka Ježišova, ktorá predstavovala umelecko-historické diela s mariánskou tematikou, sa uskutočnila podnetná diskusia o špecifikách výtvarného diela a fotografie za účasti tak fotografov, ako aj majstrov štetca.  Fotografi dotvorili prostredie svojimi prácami neformálne rozloženými pod obrazmi, čo vytváralo veľmi dobrú "kulisu" témy.  Hovorilo sa o princípoch, odlišnostiach, kvalite, odkaze diela, jednoducho o umení zastaviť okamih večnosti a odovzdať odkaz druhým - už či  maliarskym štetcom alebo objektívom fotoaparátu.

10. Potulky dejinami  v Stropkove boli jednoznačne zaujímavé a podnetné.

X