Tu rádio Prešov

15.11.2018 bola v Krajskom múzeu v Prešove sprístupnená výstava Tu rádio Prešov. Výstava pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania z Prešova prostredníctvom fotodokumentačných materiálov predstavuje rozhlasové vysielanie v rokoch 1938 - 1944. Je doplnená dobovými rádiami a reklamnými plagátmi výrobcov rádioprijímačov.

X