Trávna plachta, tzv. roguška

Donáška jedla nie je len novodobou záležitosťou, poznali ju už naši predkovia. Dokážeme Vám to fotografiami, ktoré sa nachádzajú vo fotofonde Krajského múzea v Prešove.Pod pojmom nosenie jedla rozumieme prenášanie stravy pri rôznych príležitostiach. Jednou z takých príležitostí boli v letnom období aj poľné práce, pri ktorých bolo povinnosťou žien prinášať na pole doma pripravené jedlo. To sa najčastejšie balilo do hlinených nádob rôzneho tvaru a veľkosti, neskôr do plechových riadov továrenskej výroby. Takto zabalené jedlo sa uložilo do transportných pomôcok a vynášalo sa na pole. Medzi transportné pomôcky patrila plachta, prútený kôš či trávna plachta, tzv. roguška.

X