Trať mládeže

V zbierke najnovších dejín nášho múzea sa nachádza vlajka Trate mládeže, ktorá je dokladom dobrovoľnej brigádnickej činnosti mladých ľudí pri stavbe horskej železnice z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice v rokoch 1948-1949 pod názvom Trať mládeže. Vlajka bola udelená najlepšiemu kolektívu. Ďalšou formou odmeny za účasť na stavbe TM bola zväzácka košeľa, účastnícky odznak, preukaz a jednoročné predplatné novín Smena.

X