Transkarpatská archeologicko-kultúrna cesta - podujatie na SK-PL hranici

Posledné podujatie na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát  (Interreg V-A PL SK 2014-2020) bolo spoločným slovensko-poľským manifestovaním  príbuzností kultúr našich regiónov od praveku a spoločnou propagáciou Cesty, spájajúcej archeoparky Živá archeológia Hanušovce n. T. a  Karpacka Troja Trzcinica. Uskutočnilo sa  14.9.2018 priamo na hranici, medzi obcami Nižná Polianka a Ozenná. Účastníci stretnutia z Archeoparku Hanušovce n. T. predviedli na stretnutí výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, hod oštepom, tkanie tkaníc a pradenie,  poľskí kolegovia z archeoskanzenu v Trzcinici priniesli handrové bábiky, tkanie na malých krosnách, lukostreľbu, starobylú "stolnú spoločenskú" hru a ukážky bojovej výstroje a výzbroje.

Symbolické stretnutie na hranici bolo síce posledným  podujatím v rámci projektu, ale určite nás mnohé ďalšie stretnutia  čakajú. Dúfame tiež, že Transkarpatská cesta, predstavujúca  archeologické pamiatky, sakrálne i profánne historické objekty na slovenskej i poľskej strane, bude slúžiť početným turistom, objavujúcim kultúrne bohatstvo našich krásnych prihraničných regiónov.

X