TOLERANČNÝ PATENT A ZRUŠENIE NEVOĽNÍCTVA

22. 8. 1785 VYDAL TOLERANČNÝ PATENT A ZRUŠIL NEVOĽNÍCTVO. Cisár Jozef II. bol nielen synom mocnej panovníčky Márie Terézie, ale taktiež úspešným reformátorom a okrem Tolerančného patentu vydal patent na zrušenie nevoľníctva v Uhorsku.. Jozef II. si uvedomoval potrebu osobnej slobody, ktorú zakomponoval do samotnej preambuly patentu. V nej definoval aj cieľ: ,,povzbudiť hospodársky rozmach krajiny".. Po zrušení nevoľníctva sa mohli roľníci slobodne sťahovať, rozhodovať o svojom hnuteľnom majetku a dávať deti na remeslo alebo štúdiá.

Zdroj: Z depozitára Krajského múzea v Prešove

X