Tajomstvá gotických tabuľových malieb z Prešova

16.9.2020 sa v Rákociho paláci v Prešove uskutočnil 52. Čaj o piatej u Rákociho na tému Tajomstvá gotických tabuľových malieb z Prešova. Obsahom prednášky bol umelecko-historický rozbor súboru neskorogotických tabuľových malieb z prešovského farského kostola, ktoré patria k významným dielam stredovekého umenia na Slovensku. Prednášal Mgr. Jozef Ridilla.

X