Tabernákulum, pastofórium, sanktuár, darochraniteľnica

Tabernákulum, pastofórium, sanktuár a darochraniteľnica je vlastne označenie bohostánku v rôznych obdobiach a podľa rôzneho umiestnenia v chráme. Ide o najposvätenejšie miesto v kostole, ktoré slúži na ukladanie liturgických nádob s eucharistiou.Aj v našej expozícii Sakrálneho umenia v KAŠTIELI V STROPKOVE, v časti pre východné cirkvi, môžete nájsť takýto vzácny bohostánok.

X