SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Kríž je od nepamäti znakom večnosti, nekonečnosti a kresťanský symbol ľudskej obety ukrižovaním. ✝️Jedinečné a majestátne veľké ústredné kríže umiestnené na verejnom priestranstve sú vzácne aj pre ich estetickú hodnotu. Zhotovovali ich majstri rezbári z dubového dreva, na ktorom nesmel chýbať rok posvätenia. V tomto dušičkovom čase poskytujú kríže na verejnom priestranstve všetkým ľuďom priestor zaspomínať si na svojich zosnulých príbuzných, ktorých hroby nemôžu z rôznych dôvodov navštíviť. My sme z archívu vybrali fotografiu z prvej polovice 20. storočia zobrazujúcu kríž zo Svidníka.

X