Svetový humanitárny deň

19. august bol v roku 2008 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový humanitárny deň. Apelom na vyhlásenie tohto dňa bol 19. august 2003, keď bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel Sergio Vieira de Mello. Ten bol Vysokým komisárom pre ľudské práva a špeciálnym zástupcom generálneho sekretára pre Irak. Pri tomto útoku zomrelo ďalších 21 humanitárnych pracovníkov. V tento deň vzdávame úctu všetkým pracovníkom, ktorí riskujú svoje životy v humanitárnej službe a pomáhajú ľuďom postihnutých krízami na celom svete. Pri tejto príležitosti prinášame fotografie niekoľkých predmetov z nášho múzea z dejín Červeného kríža u nás.

Zdroje obrázkov: Krajské múzeum v Prešove

X