Svetový deň behu

Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott z Long Islandu /USA/, s cieľom podporiť vo svete boj proti chudobe. Beh, ako jedna z najprirodzenejších foriem ľudského pohybu, je v organizovanej podobe zaznamenaný v Prešove už v druhej polovici 19. storočia. Atletické disciplíny šprint a vytrvalostný beh boli v programe Telovýchovných slávností a pretekov všeobecnej zdatnosti 21. júna 1846. Atletika sa stala najpopulárnejším športom v najvýznamnejšom športovom klube, v Prešovskom telocvičnom a šermiarskom spolku ETVE /Eperjesi Torna és Vívó Egyesület/. Vznikol v novembri 1896 a rozvíjal tiež šerm, tenis, hru ušiakom, kriket, futbal a cyklistiku. Vyrástlo v ňom množstvo rekordérov a reprezentantov vtedajšieho Uhorska v ľahkej atletike na európskej úrovni. V medzivojnovom období je prešovská atletika spätá predovšetkým s československým rekordérom v skoku do výšky Štefanom Stanislayom, neskôr s rôznymi celoštátnymi atletickými podujatiami.

X