Svet očami viery

Fotografická výstava

Dňa 12.7.2019 sa v priestoroch Kaštieľa Stropkov uskutočnila vernisáž fotografickej výstavy Svet očami viery, ktorá bola uvedená na základe spolupráce Ing. A. Hričana, V. Ivanka s členmi ružomberského fotoklubu.
Zároveň bola do života uvedená kniha mestského historika Mgr. Ľ. Šmajdu
Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove. Knihu vydalo Mesto Stropkov pri príležitosti 350.výročie schválenia Bratstva svätého škapuliara. Podľa známych prameňov je naše bratstvo najstaršie na území celého vtedajšieho Uhorska. Na knihe spolupracovali: Marta Szattlerová, ThDr. Gabriel Brendza, PhD. a Dávid Durilla.

X