Svet kovačického insitného umenia

Výstava  Svet kovačického insitného umenia, ktorá bola sprístupnená v Rákociho paláci 17.2.2020, prezentuje diela dvoch generácií umelcov,  najmä zo srbskej Kovačice a Padiny, hlavných centier tohto novodobého umeleckého smeru.Pojem "kovačická insita" je svetoznámy a použil ho už José Pijoan vo svojich 10-zväzkových Dejinách umenia z konca 60-tych rokov. Ide o fenomén takzvaného naivného maliarstva, ktoré sa rozvinulo v mestečku Kovačica v srbskom regióne Vojvodina. Už takmer štvrť tisícročia (od r. 1784) tu žije početná slovenská menšina. Dodnes nepoznáme príčinu, prečo sa práve tu rozvinula taká významná škola naivného maliarstva. Maliari tu vo svojich dielach nesmútia za starým domovom, ale oslavujú ten nový, srbský, kde im bolo súdené žiť v pokoji a mieri. Z Kovačice sa tak postupne stalo jedno z hlavných centier insitného maliarstva vôbec, nielen európskeho.  Dnes sa tu nachádza i Galéria insitného umenia, ktorá je významným dokladom kultúry Slovákov na Dolnej zemi. Výstava potrvá do 8.marca 2020.

X