Svet dobovej reklamy

Zámerom výstavy je priblížiť, aekú podobu mala reklama na prelome 19. a 20. storočia v Prešove. Hlavným zdrojom výstavy sú jedinečné reklamy z prešovskej tlače. Napriek tomu, že noviny boli politicko-spoločenským prostriedkom súperiacich politických strán, reklama si v nich našla dôležité postavenie. Reklama mala pred storočím, tak ako aj dnes, rovnakú úlohu: upútať, osloviť a získať si nového spotrebiteľa.

Projekt č. 16-621-05205         

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

X