Svätí Cyril a Metod v stropkovskom Kaštieli

6. júla 2018 sa v stropkovskom Kaštieli uskutočnila prednáška o historickom kontexte a význame cyrilometodskej misie do krajiny našich predkov.  Prednášajúca Mária Kotorová predstavila  nielen známe či menej známe historické fakty, ale aj tzv. továrňanskú tradíciu a ďalšie regionálne okolnosti 9. stor. Podujatie bolo doplnené ukážkami staroslovenčiny.

X