Svätenie pasky v Stropkove

Biela sobota je dňom, keď sa gazdiné venujú vareniu a pečeniu obradových jedál. Tieto jedlá sú určené na posvätenie. Na Hornom Zemplíne sa košíky s obradovými jedlami u rímskokatolíckych veriacich posväcujú v sobotu v popoludňajších hodinách. Gréckokatolícki veriaci posväcujú svoje jedlá pred východom slnka v Nedeľu Paschy (Veľkonočná nedeľa, Nedeľa Vzkriesenia či Velykdeň). Autor fotografie: Michal Bujdoš, Stropkov, názov fotografie: Svätenie pasky ( S'veceňe paski) v Stropkove

X