Svätci a svätice

V Kaštieli Stropkov sa 3. 11. 2017 v rámci cyklu Potulky dejinami uskutočnila ôsma prednáška pod názvom  Svätci a svätice stropkovských chrámov 2. Bola venovaná obrazom a plastikám známych, ale aj menej známych svätcov a svätíc z kostola Najvätejšej Trojice,  pôvodného františkánskeho a neskôr redemptoristického kláštorného kostola zo 17. storočia.  Potulky dejinami tak opäť poodhalili kúsok  histórie Stropkova.  Prednášal Lukáš Kaščák.

 

X