Svätci a svätice v prešovských chrámoch

Prednáškový cyklus 34. Čaj o piatej u Rákociho na zaujímavú tému Svätci a svätice v Konkatedrále sv. Mikuláša sa uskutočnil 7. novembra 2018 v Rákociho paláci. Po exkurzii v nádhernom sakrálnom priestore, v Konkatedrále sv. Mikuláša, kde sa návštevníci dozvedeli zaujímavosti o autoroch sôch, umeleckých obrazoch, o postavách svätcov a svätíc, nasledovala umelecko-historická prednáška spojená s videoprojekciou v Rákociho paláci. Prednášal Mgr. Jozef Ridilla.

X