Svätci a svätice stropkovských chrámov 3

11.5.2018 sa uskutočnili  ďalšie, už 14.  Potulky dejinami v Kaštieli Stropkov, venované svätcom a sväticiam stropkovských chrámov, tentokrát poravoslávneho chrámu Uloženia rúcha presvätej Bohorodičky. Prednášajúci Lukáš Kaščák prostredníctvom fotografií Antona Hričana predstavil bohatú ikonografickú výzdobu tohto nového chrámu, postaveného na prelome 20 a 21. stor. Výzdoba chrámu až na svätyňu nie je dodnes ukončená.

X