Sv. Florián - patrón hasičov

Deň hasičov každoročne pripadá na deň mučeníckej smrti sv. Floriána. Jeho smrť vo vode počas krutého prenasledovania kresťanov 4. mája 304 bola jedným z popudov, že si ho hasiči, ale aj mnohé remeselnícke cechy, ktorých činnosť súvisela s ohňom, vybrali za svojho patróna. Krajské múzeum v Prešove si 3. mája pripomenulo tohto legendárneho mučeníka prehliadkou špecializovanej expozície Z dejín hasičstva na Slovensku. Návštevníci sa oboznámili s prácou hasičov. Najmenší si vyskúšali skutočnú hasičskú striekačku. Súčasťou podujatia boli aj interaktívne hry s hasičskou tematikou.

X