Sú bociany verné?

Vďaka svojmu nápadnému zjavu a veľkosti je bocian vtáčím druhom, ktorého pozná väčšina ľudí. Vytvárajú si k nemu pozitívny vzťah už v detstve z rozprávok, kde vystupuje ako múdra a rozvážna postava. Stal sa symbolom spolužitia človeka s prírodou.

Bocian patrí medzi brodivce. Je jedným z našich najväčších vtákov. Dosahuje výšku 90 cm, rozpätie krídel má 2 metre a váži od 3 – 4,5 kg. Dožíva sa v priemere 15 až 20 rokov. Najdlhší dokázaný vek je 27 rokov. 

Bocian biely je typický sťahovavý vták. Zimuje v južnej Afrike na savanách a mokradiach, kde nachádza dostatok hmyzu a malých stavovcov. Na jar sa vracia od polovice marca. Tohto roku priletel prvý bocian do okresu Vranov nad Topľou 10. marca na hniezdo v Soli pri základnej škole. Prvá väčšia skupina bocianov dorazila na Slovensko medzi 16 – 20 marcom. Potom sa prílet pre zlé počasie spomalil. Začiatkom apríla sa prílety obnovili. Na hniezdo sa vracajú dospelé bociany. Mladé bociany pohlavne dospievajú v treťom roku života a v júni si stavajú nové hniezda, na ktorých zahniezdia v nasledujúcom roku.

V minulosti sa predpokladalo, že sa na hniezdo vracia ten istý pár a že sú si verní. Od roku 2011 sa bociany krúžkujú plastovými krúžkami čiernej farby s bielymi písmenami, ktoré sa dajú odčítať ďalekohľadom bez potreby bociana odchytiť. Na základe týchto krúžkov sa zistilo, že tvrdenie o vernosti hniezdu nie je celkom pravdivé. Napríklad samica bociana s krúžkom V 0026 okrúžkovaná ako mláďa na hniezde v  Kamennej Porube v roku 2011 bola v roku 2015 pozorovaná v Moravanoch, v roku 2017 bola na hniezde vo Vojčiciach a v rokoch 2018 a 2019 hniezdila v Majerovciach. Bocian s krúžkom V 0008 okrúžkovaný v roku 2011 v Jastrabí pri Topli bol v rokoch 2016 až 2018 na hniezde v Hanušovciach nad Topľou a v roku 2019 si postavil hniezdo v susednej obci Petrovce. Bocian s krúžkom V 2748 krúžkovaný ako mláďa v Hencovciach bol v roku 2018 na hniezde vo Vranove – Lomnici, 27.3.2019 bol na hniezde v Čemernom, ale o dva týždne už bol znova v Lomnici, V roku 2020 je v Lomnici. Sú známe prípady, že sa samica párila na jednom hniezde, ale potom sedela na hniezde v susednej obci. Na druhej strane bocian s krúžkom V 0030 z Dlhého Klčova je už 5 rokov na tom istom hniezde.

Z uvedeného vidno, že z týchto krúžkov sa dajú zistiť zaujímavé údaje. Prosím Vás ak máte v obci na hniezde bociana s krúžkom (viď obrázok) dajte na informáciu na email peter.pjencak@tripolitana.sk. Prídem sa pozrieť. Poľské bociany môžu mať krúžok zelený a maďarské modrý.

X