Štvrtý výročný archeofestival v Archeoparku Živá archeológia

29. 9. 2018 sme si archeofestivalom pripomenuli 4. výročie otvorenia Archeoparku Živá archeológia.

Archeopark bol otvorený v septembri 2014, ako výsledok projektu „Archeologické dedičstvo regiónov – šanca na rozvoj turistiky“ Interreg III-A PL-SK.  Za štyari roky jestvovania dokázalo toto archeologické múzeum pod holým nebom, že je významným prvkom cestovného ruchu nielen v regionálnom význame.

Archeopark tvorilo  5 obydlí od staršej doby kamennej po včasný stredovek obohnaných palisádou. V súčasnosti v  cezhraničnom projekte „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ (Interreg V-A) sa tu dobudovali ďalšie dve obydlia, ochodza, dielne na odlievanie bronzu, hrnčiarstvo a pečenie chleba a ako  pohrebný areál tiež mohyla, ukážka pochovávania v neskorej dobe kamennej. Vďaka projektu sa realizuje aj tematická cezhraničná cesta (Transkarpatská archeologicko-kultúrna cesta), spájajúca hanušovský archeopark s archeoskanzenom Karpacka Troja v Poľsku. Jej úvodná tabuľa sa odhalila pri archeofestivale.

Bohatý narodeninový program Archeoparku podpoila skupina historického šermu Cohors a jazdci na koňoch z ranča Breziny, predstavili sa prezentátori pravekých a včasnostredovekých remesiel a činností, ako je štiepanie kameňa,  pletenie z prútia, výroba keramiky v ruke, vypaľovanie keramiky, tkanie na malých krosnách,  výroba sklenených korálikov a šperkov z medeného drôtu, lukostreľba, pečenie chleba a ďalšie. Nechýbali ani prezentátori z partnerského archeoskanzenu z Trzcinice (PL)

Podujatie  malo v sebe aj niekoľko ďalších rozmerov. Bolo súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Svetového dňa cestovného ruchu. Ten oficiálne pripadá na 27. septembra a jeho oslavy sa zvyknú konať najbližší víkend.  V areáli archeoparku bol pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu prezentačný stánok Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia. Návštevníci mali možnosť  spoznať zaujímavosti Prešovského kraja, tipy na výlety a nový pripravovaný produkt pútnického turizmu Svätomariánska púť.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda Prešovského kraja PaedDr Milan Majerský, PhD.

 

 

X