STROPKOV V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH - Veľké dejiny malého mesta

Táto jedinečná výstava, ktorú môžete obdivovať v KAŠTIELI V STROPKOVE od 24. 9. 2021 do 31. 12. 2021, približuje návštevníkom vzácne dokumenty o zaujímavej a cennej histórii nášho mestečka. Výstavu dotvárajú vzácne registre, mapy, pečatidlá, vlajky, erby, zbrane, fotografie ako aj iné vzácne predmety z archívov a zo zbierok Krajského múzea v Prešove. Odborným garantom výstavy je PhDr. D. Pellová zo Št. archívu v Prešove. Ďalšími autormi výstavy boli Mgr. L. Badidová z pobočky archívu vo Svidníku, Mgr. Ľ. Šmajda – historik Mesta Stropkov a Mgr. E. Ondria, PhD. – historik Krajského múzea v Prešove. Srdečne ďakujeme všetkým zainteresovaným a zároveň pozývame všetkých návštevníkov do KAŠTIEĽA V STROPKOVE

X