Stretnutie v Krosne

15.6.2018 sa v Krosne uskutočnilo ďalšie zo stretnutí projektového tímu. Čas projektu sa nám kráti, práca zintenzívňuje. Expozíciu otvárame už 31. júla, doplnený archeopark 29. septembra.

X