Stretnutie so sokoliarom

29. 4. 2019 navštívil Kaštieľ Stropkov sokoliar Ing. R. Gostič. Porozprával deťom zaujímavé informácie zo života a činnosti sokoliarov a predstavil svojho zverenca. Najvzrušujúcejšie bolo pre všetkých, keď si mohli dravca podržať na ruke. Podujatie malo medzi prítomnými veľký úspech.

X