Stretnutie projektových tímov - odpočet realizácie projektových aktivít

16. mája 2018 sa v Hanušovciach stretli členovia projektových tímov vedúceho partnera (VP) a partnera projektu (PP1) pri odpočte napĺňania projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát". Poľskí partneri pod vedením  mgr Jana Gancarského, riaditeľa Podkarpatského múzea v Krosne a manažéra projektu sa zaujímali o stav plnenia všetkých úloh projektu, najmä jeho investičnej časti. Prezreli si stavebné práce v suteréne Kaštieľa, kde bude do konca júla sprístupnená archeologická expozícia, s veľkým záujmom hodnotili stavebné práce v Archeoparku a založené areály na pestovanie rastlín. Spoločne hodnotili postup prác na príprave Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej cesty a pri realizácii podujatí na tejto ceste.  Zástupcovia oboch projektových tímov konštatovali, že termín ukončenia projektu nie je ohrozený a že všetky aktivity  sa naplnia.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, ktorý je medzi partnermi už roky udržiavaný a pestovaný. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

X