Stretnutie projektového tímu v Hanušovciach n. T.

Na ďalšom pracovnom stretnutí s našimi poľskými partnermi  v Hanušovciach sa riešili otázky spoločnej archeologicko-turistickej cesty,  tvorby podkladov pre mobilnú aplikáciu,  problematika  harmonogramu podujatí na ceste, dobudovania Archeoparku a spolupráce poľského partnera pri tvorbe archeologickej expozície v Hanušovciach.

X