Stretnutie partnerov v Krosne

16. novembra 2017 sa stretli členovia projektových tímov slovenského a poľského partnera projektu - tentokrát v poľskom Krosne. Na pôde Muzea Podkarpackieho za účasti štatutárov oboch  múzeí sa riešili najmä otázky súvisiace s tvorbou mapových podkladov pre informačné tabule na Transkarpatskej ceste a problémy slovenského partnera s termínmi realizácie jednotlivých úloh kvôli komplikáciám s verejným obstarávaním.

X