Stretnutie partnerov projektu Interreg V-A PL-SK "Živá archeológia..."

6. októbra 2017, po 1. podujatí na Transkarpatskej kultúrnej ceste sa v Krajskom múzeu v Prešove - Kaštieli a Archeoparku Hanušovce nad Topľou stretli predstavitelia oboch partnerov projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát.  Členov projektového tímu viedli riaditelia múzeí v Prešove a Krosne PhDr. Mária Kotorová, PhD. a mgr Jan Gancarski. Hodnotili doterajší postup implementácie projektu a veľmi pozitívne ocenili prípravu a realizáciu 1. podujatia na ceste, ktoré bolo veľmi úspešné aj vďaka spoločnej aktívnej účasti

.

X