Stretnutie botanikov východného Slovenska

21. marca 2018 sa v Krajskom múzeu v Prešove - Rákociho paláci uskutočnilo XXII. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody, ktoré zorganizovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove a Východoslovenskou pobočkou Slovenskej botanickej spoločnosti. Na programe pracovného stretnutia boli správy účastníkov o botanických výskumných úlohách inštitúcií, s hlavným referátom o ochrane flóry v úlohách štátnej ochrany prírody vystúpila RNDr. Ema Gojdičová. Prerokované boli možnosti zapojenia botanikov do projektov štátnej ochrany prírody ako aj možnosti rozšírenia spolupráce rôznych inštitúcií v tejto oblasti vo forme spoločných výskumov, organizácii podujatí výchovného a edukačného charakteru, publikačnej a prezentačnej činnosti.

Elena Dercová

X