Stavebná časť v priestoroch budúcej archeologickej expozície sa pomaly chýli ku koncu

V rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt  kultúrneho turizmu Karpát" sa rekonštruujú priestory pivníc Kaštieľa Hanušovce (tzv. Veľkého), aby tu mohla vzniknúť nová moderná archeologická expozícia. Stavebná časť tejto projektovej úlohy sa pomaly chýli k svojmu záveru. Priestory sú vybavené vzduchotechnikou, vybúrané sú novotvarové priečky, upravená je dlážka v priestoroch, kde nebola dlažba a kvôli odvlhčeniu sa popri obvodovom murive vyhĺbili prevzdušňovacie kanáliky.  Čakajú nás ešte početné dokončovacie  úpravy a práce na schodisku, kde bude osadená plošina pre imobilných návštevníkov.

X