Starý Stropkov: Ulica akad. Pavlova

Na facebookej stránske nášho Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov už istú dobu prinášame fotografie zo života v starom Stropkove. Tí starší pospomínajú a tí mladší sa môžu dozvedieť, ako sa kedysi ľudia obliekali, s čím sa deti hrávali...

Zo života v starom Stropkove: Ulica akad. Pavlova v Stropkove koniec 50-tych a 1. pol. 60-tych rokov...

X