Sprístupnenie zrekonštruovanej Budovy správcu a zreinštalovanej etnografickej expozície

Po náročnej rekonštrukcii renesančného objektu - Budovy správcu pri Malom kaštieli v Hanušovciach n. T. sme 12. júna 2018 sprístupnili nielen samotnú budovu, ale aj zreinštalovnú etnografickú expozíciu Duch národa na jej poschodí.  Približne 120 tisícová investícia (poskytnutá zriaďovateľom múzea Prešovským krajom) umožnila rekonštrukciu strechy, fasády a časti priestorov na prízemí objektu, kde sa vytvorila hosťovská izba so sociálnym zázemím a upravila sa Dielňa starých remesiel, ktorá slúži najmä školským návštevám pri predvádzaní remeselných činností.

Budova správcu, ktorá organicky patrí k nedávno zrekonštruovanému šóšovskému renesančnému kaštieľu (vo vlastníctve Mesta Hanušovce n. T.), vytvára spolu s kaštieľom príjemný pamiatkový areál.

X