Sprístupnenie kultúrnych aktivít pomocou technológie QR pre nepočujúcich návštevníkov - 2. časť

V spolupráci s občianskym združením DEAFSTUDIO Prešov sú expozície Krajského múzea v Prešove sprístupnené pre nepočujúcich návštevníkov. Preklad textov do posunkovej reči môžu nepočujúci využiť pomocou technológie QR. 18.12.2018 sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnila prezentácia 2. časti projektu.

 

X