Sprievodné podujatie k výstave 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov

21. apríla 2022 sa v Krajskom múzeu v Prešove konalo sprievodné podujatie k aktuálnej výstave 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov. Na podujatí vystúpili čestná predsedníčka KPT Jirka Mikušová a súčasná predsedníčka Ing. Alena Bodnárová.

X